Wed12.14 Thu12.15 Fri12.16 Sat12.17 Sun12.18 Mon12.19 Tue12.20
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] Sjo l. 8:30 AM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 12:15 PM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] neve t. 5:30 PM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 7:30 PM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] shinyee l. 9:15 AM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] Sjo l. 5:30 PM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] Sliz t. 8:30 PM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] jo l. 8:15 AM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] jo l. 6:30 PM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 9:15 AM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] siu l. 11:15 AM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] allayna l. 4:00 PM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] siu l. 8:15 AM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] neve t. 12:15 PM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] siu l. 5:30 PM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] pris y. 7:30 PM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] pris y. 9:15 AM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 12:15 PM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] pris y. 6:30 PM 50 mins